KULTTUURIPALKINNOT

YHTYELAULUKILPAILUT

YHTEYSTIEDOT

Kulttuurisäätiön kiertopalkinto
Kalle Kaiharin Kulttuurisäätiö

{ 28.01.2002 }

DOSENTTI MIKKO LEHTONEN

Yleisen kirjallisuustieteen dosentti, akatemiatutkija Mikko Lehtonen sai Kalle Kaiharin Kulttuurisäätiön kulttuuripalkinnon tunnustuksena vuoden 2001 tamperelaisesta kulttuuriteosta.

Teoksessaan Post scriptum/Kirja medioitumisen aikakaudella Mikko Lehtonen on persoonallisesti ja laajaan tutkimusaineistoon tukeutuen torjunut puheita kirjan ja yleensä painetun sanan näivettymisestä. Lehtonen on tuonut keskusteluun perustellun näkemyksen, että painettu sana säilyy — laajassa ja edelleen monipuolistuvassa viestintämaailmassa, jonka osat ovat keskenään vuorovaikutuksessa.

Mikko Lehtonen on osoittanut kirjan käyttökelpoisuuden nopeana keskustelun välineenä myös myöhäissyksyllä 2001 ilmestyneessä kirjassaan Syyskuun yhdennentoista merkitys.

Kalle Kaiharin Kulttuurisäätiö haluaa vuoden 2001 kultturipalkinnolla kiittää dosentti Mikko Lehtosta, hänen elävistä ja asiantuntevasti kirjoitetuista teoksistaan, jotka haastavat lukijan pohtimaan ns. itsestäänselvyyksiä ja kyselemään, tokko kaikki aina onkaan niin kuin tähän asti yleisesti on ajateltu.

ETUSIVULLE